Hubert Mackus

Gedeputeerde Landbouw, Landschap en Mobiliteit

Contactgegevens:

Mobiel: 06-16 49 90 74
E-mail (Provincie): hjh.mackus@prvlimburg.nl

Portefeuille:

 • Landbouw
 • Monumenten
 • Brightlands Campus Greenport Venlo
 • Rijksinfrastructuur (incl. Railagenda)
 • Plattelandsontwikkeling en landschap
 • Provinciale wegen
 • Faunabeleid en biodiversiteit
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • 1 Miljoen Bomenplan
 • Natuur (excl. Natura 2000)
 • Mobiliteit (coördinerend)
 • Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.