22 oktober 2019

2019: Het jaar van de woningbouw – deel 2

2019: Het jaar van de woningbouw – deel 2

Al eerder schreven we dat na een jarenlange impasse er weer volop wordt gebouwd in Peel en Maas. Met onze CDA-wethouder Rob Wanten aan het roer hebben we succesvol woonbeleid ingezet. In april leidde dat tot vaststelling van de nieuwe woonvisie in de gemeenteraad. Deze is veel ambitieuzer dan de vorige en geeft meer ruimte voor groei, zoals we in het CDA-verkiezingsprogramma beloofden.

Anticiperend daarop hadden we sinds vorig jaar al meer ruimte geboden voor goede plannen. Dat we hiermee de goede weg hebben ingeslagen, wordt nu ook bevestigd door het onlangs gepresenteerde woonmarktonderzoek. Daaruit blijkt dat ons beleid heeft geleid tot het aanjagen van de woningbouw. In 2018 werden al 186 bouwvergunningen verleend, in 2019 zijn er dat tot nu toe al 238. Voor nog eens 174 woningen is een vergunning in voorbereiding. Duidelijke groeicijfers!

In de meeste dorpen zien we dat al terug. Nu horen wij u zeggen: waarom zie ik dat in mijn eigen dorp niet terug? Antwoord: het is vaak aan de initiatiefnemer om goedgekeurde plannen bekend te maken. Maar wees gerust: in álle dorpen zijn of komen (nieuwe) mogelijkheden om te bouwen!

Het woonmarktonderzoek zegt dat onze groeiambitie reëel is. We moeten wel kijken dat we de juiste kwaliteit woningen toevoegen: afgestemd op de bevolkingsopbouw die de komende jaren flink gaat veranderen. Het CDA wil dat er gebouwd kan blijven worden in álle dorpen van Peel en Maas. Dus ook in kleine en middelgrote dorpen. Daar komen we tijdens de behandeling van de begroting van 2020 nog op terug.

Als u vragen heeft, horen wij dat graag.

Roel Boots en Sandy Janssen, raadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.