19 februari 2021

Artikel 38 vragen: filevorming op het Limburgse stroomnetwerk

Artikel 38 vragen: filevorming op het Limburgse stroomnetwerk

Geacht college,

 

Op 15 december 2020 heeft de raad van Peel en Maas de Duurzaamheidsagenda ‘Beleef Samen Duurzaamheid’ vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de uitgangspunten en kaders voor wind- en zonenergie vastgesteld. De vaststelling van de duurzaamheidsagenda maakt het voor het college mogelijk om aan de doelstelling van de regionale RES bij te dragen.

Als CDA Peel en Maas zijn we dan ook verbaasd over een tweetal krantenartikelen over capaciteitstekort op netwerk van Enexis afgelopen week in dagblad De Limburger, namelijk (zie bijlagen):

-dinsdag 9 februari: “Filevorming op het Limburgse stroomnetwerk” (zonneparken)

-zaterdag 13 februari: “Perspectief zonnepark is niet rooskleurig” (De Schorf Beringe)

 

Naar aanleiding van deze artikelen hebben we de volgende vragen aan het college:

1. Wanneer was het college op de hoogte van het feitelijke capaciteitstekort op het verdeelstation in Helden en omliggende verdeelstations?

2. Hoe vaak is er afgelopen twee jaar communicatie geweest met Enexis en zijn hiervan verslagen gemaakt? Hoe kan de raad kennis nemen van deze verslaglegging?

3. Onlangs hebben we als gemeente extra geld beschikbaar gesteld aan Enexis voor capaciteitsuitbreiding van hun netwerk. Op welke termijn mogen we hiervan iets verwachten?

4. Wat betekent dit nu voor alle lopende aanvragen van zonneparken? Wordt er nog een tender uitgeschreven of houdt het college alles aan totdat er meer capaciteit mogelijk is?

5. Heeft Enexis in haar capaciteitsplanning al rekening gehouden met de concrete wind- en zonneparken in Peel en Maas?

Zo ja, welke parken betreft dat dan?

6. Welke aanvragen zijn er momenteel concreet? Kunt u hier een overzicht van verstrekken?

7. Zijn de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente in gevaar na de berichtgeving van Enexis? Zo ja, welke stappen gaat het college nemen?

8. Leveren de projecten in Leudal (zuidelijk Boerderijweg) ook terug via verdeelstation Helden? Zo, ja zouden zij dan eventueel in overleg met Enexis op ander verdeelstation aangesloten kunnen worden?

 

Alvast dank voor de beantwoording.

 

Namens fractie CDA Peel en Maas,

Sandy Janssen en John Timmermans

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.