23 juni 2022

Basisschool De Groenling

Vorige week werd het raadsvoorstel over de uitbreiding van Basisschool De Groenling in Panningen besproken. Deze basisschool is al een tijd uit zijn jasje gegroeid. Al enkele jaren stijgt het aantal kinderen bij de Groenling. Tijdelijke oplossingen in andere gebouwen biedt zowel voor de school als ook voor de CDA-fractie geen oplossing meer voor de toekomst. Het is van groot belang dat alle kinderen zo snel mogelijk weer in één gebouw zitten. We weten dat het college daar ook samen met stichting Prisma en school op in zet. Het voorstel om de school intern uit te breiden – en dat Daelzicht heeft aangegeven naar de Ringoven te willen verhuizen – is een goed idee. Tijdens de commissievergadering vroeg de directrice van Basisschool De groenling nadrukkelijk aandacht voor een tijdige, duidelijke en zo structureel mogelijke oplossing. Ze sprak haar zorgen uit over de doorlooptijd en de angst of alles wel op tijd klaar zou zijn voor het nieuwe schooljaar. Deze hartenkreet is bij onze fractie helder binnengekomen. Tijdens de vergadering hebben we als fractie daarom ook extra aandacht gevraagd voor een aantal punten. De belangrijkste vraag die we aan het college stelden is of alles op tijd klaar is, zodat de klassen ook nog op tijd ingericht kunnen worden. Het CDA wil dat er voor álle kinderen een plek is vanaf dag 1 van het nieuwe schooljaar. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de ventilatie van de tijdelijke units. Dit met het oog op de waarschijnlijke terugkeer corona. We houden de voortgang in de gaten.

Lon Caelers en Roel Boots

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.