29 november 2017

Belasting over de waarde van uw huis

Of we het nu leuk vinden of niet. Belastingen horen er nu eenmaal bij. We betalen met z’n allen verschillende soorten belastingen Denk aan inkomstenbelasting, btw, Waterschapsbelasting en de belasting over de waarde van je eigen huis: de WOZ.

De WOZ staat voor de ‘wet waardering onroerende zaken’. De WOZ regelt de waardering (in euro’s) van onroerende zaken. Het gaat hier heel concreet om de belasting die mensen betalen over bijvoorbeeld een eigen huis. Dit is een gemeentelijke belasting. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is een zelfstandig samenwerkingsverband van 30 van de 33 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg en int ook voor de gemeente Peel en Maas belastingen.

Diverse media hebben de afgelopen tijd berichten over BsGW gepubliceerd. In grote lijn is er kritiek op de methode, waarop de waarde van huizen wordt bepaald en hoe BsGW omgaat met bezwaren op de door BsGW zelf vastgestelde WOZ-waarden. WOZ-waarden zouden vaak te hoog zijn en bezwaarprocedures zouden niet goed in elkaar zitten. Als dit waar is, zou dit voor het CDA een zeer kwalijke zaak zijn, want dan zou dit inwoners onterecht veel geld kosten.

Vorig jaar heeft onze fractie al eens aandacht gevraagd bij het college over deze berichten. Enkele weken geleden hebben we dit voor de tweede keer gedaan. Wij willen meer informatie hoe BsGW te werk gaat en meer zekerheid dat inwoners van Peel en Maas niet worden gedupeerd. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten.

Roel Boots en Wim Hermans
raadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.