01 november 2017

Beringe Buiten is een ambitieus en goed uitgewerkt plan!

In de gemeenteraadsvergadering van 24 oktober jl. lag de kredietaanvraag voor met betrekking tot het plan Beringe Buiten. Een open sport-, beweeg- en ontmoetingspark voor de dorpskern Beringe. Een initiatief wat ruim zeven jaar geleden is opgestart door Voetbalvereniging BEVO, Tennisvereniging BEVO en Jeugd Werk Beringe (JWB). Momenteel zijn hier acht partijen aan verbonden. Een erg mooie vorm van zelfsturing en samenwerking dus! Dat ook de inwoners van Beringe op diverse manieren betrokken zijn en hebben meegedacht, maakt het plan nog sterker.

Op zaterdagochtend 14 oktober heeft de gemeenteraad de huidige accommodaties nog eens bekeken. Voor diegene die nog twijfelde, werd duidelijk dat de huidige accommodaties écht aan vervanging toe zijn. Ook werd de status van het plan en het businessplan verder toegelicht, wat erg goed in elkaar stak en voor onze CDA-fractie geen onduidelijkheden bevatte.

Dat er ook risico’s aan een dergelijk initiatief zitten, gaan wij zeker niet uit de weg. Echter bleek uit een uitgebreide risicoanalyse dat deze redelijk klein zijn. Met de lering vanuit het dossier Piushallen zullen er in de uitvoering korte lijnen moeten zijn tussen de Stichting Beringe Buiten en de gemeente Peel en Maas, zodat er indien nodig snel bijgestuurd kan worden wanneer er iets tegen zit in de ontwikkeling van dit nieuwe sport-, beweeg- en ontmoetingspark.

De CDA-fractie vindt dit een erg goede vorm van samenwerking binnen een dorpskern, waardoor alle sport-, beweeg- en ontmoeting activiteiten die buiten plaatsvinden, geconcentreerd worden op één plaats en waar iedereen welkom is! Wellicht kan dit initiatief in de toekomst navolging krijgen in andere dorpskernen.

Wij zeggen: snel de schop de grond in en starten maar!  Verder wensen we de initiatiefgroep veel succes met de uitvoering!

Namens de CDA-fractie,
Roger Gielen en John Timmermans, gemeenteraadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.