16 januari 2020

Betere en veiligere wegen met geld uit Den Haag

Betere en veiligere wegen met geld uit Den Haag

Op initiatief van CDA Peel en Maas brachten we enkele weken geleden samen met Lokaal Peel en Maas, VVD en AndersNu een motie in om te komen tot een Noord-Limburgs bidbook over infrastructurele investeringen in de regio Noord-Limburg.

Limburg staat namelijk voor grote infrastructurele uitdagingen, waaronder de grote verkeerstoename in onze gemeente op de A67. Door files op de A67 staan er regelmatig wegen in Peel en Maas vast en worden ze gebruikt als omleidings- of sluiproute. Daardoor loopt het verkeer vast in onze dorpen. Denk aan de N562, N273, N275, N277 en N279. Recentelijk werd bekend dat er een half miljard euro vanuit Den Haag naar de Nederlandse infrastructuur gaat, waarvan 100 miljoen naar de wegen tussen Eindhoven en Nijmegen. Deze problemen met de infrastructuur in Noord-Limburg vragen om een voortvarende aanpak en Peel en Maas moet daarin samen met andere Noord-Limburgse gemeenten een rol pakken.

De motie riep op om samen met de Noord-Limburgse gemeenten een bidbook op te stellen met een prioriteitenlijst van infrastructurele projecten en deze aan te bieden aan de provincie Limburg en het Rijk. Daarbij moet ook worden gekeken naar alternatieve vormen van vervoer. Het bidbook moet worden gepresenteerd tijdens het eerstvolgende regio-overleg en krachtig onder de aandacht worden gebracht in Den Haag en de Tweede Kamer. Tijdens de stemming steunde PvdA/GL de motie ook nog. Daardoor steunde de gehele gemeenteraad de motie. Ook het college omarmde de motie. Het CDA Peel en Maas volgt het college hoe zij de motie gaat uitvoeren.

Roel Boots en John Timmermans, raadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.