13 november 2017

Camping Oda Hoeve kan vooruit

Groen licht voor de ondernemers van Camping Oda Hoeve in Kessel. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 7 november jl. ging de gemeenteraad unaniem akkoord met een bestemmingsplanwijziging. Deze wijziging maakt het mogelijk dat de camping kan groeien van de huidige 99 kampeerplaatsen naar 130 plaatsen, 7 plekken voor stacaravans en 3 glampingtenten.

Reden voor deze verruiming is enerzijds dat het in de huidige situatie plaatsen van 99 caravans of tenten op het bestaande terrein lastig is. Met een ruimer terrein kan volgens de Kesselse ondernemers nog beter de gewenste kwaliteit worden geleverd aan hun gasten. Daarnaast hoeven ze minder vaak ‘nee’ te zeggen tegen potentiële gasten.  Met een jonge bedrijfsopvolger in de ondernemersfamilie is door deze uitbreiding de continuïteit van het bedrijf beter gewaarborgd. 

CDA Peel en Maas is zeer positief over deze ontwikkeling. Het gaat hier om een uitbreiding van een bestaande economische drager binnen het gebied. Deze ontwikkeling past goed binnen het streven naar verwevenheid van de verschillende functies in het buitengebied en verbreding van de plattelandseconomie. Ook op het gebied van landschappelijke inpassing zijn plannen goed. Met het bestaande groen en de in totaal 3.250 m2 aan nieuwe landschappelijke beplanting zit het wel snor.

Daarnaast is onze fractie te spreken over de wijze waarop de ondernemers hun plannen hebben afgestemd en getoetst met hun directe omgeving. Dit heeft gezorgd voor geen enkele zienswijze of bezwaar. Breed draagvlak door een goede dialoog, zo hoort het.

Wij wensen de ondernemers veel succes met het realiseren van hun plannen.
Lon Caelers en Roel Bootsgemeenteraadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.