26 juni 2018

CDA opinie: de eerste woningen voor Meijel-Oost!

Vorige week dinsdag is de gemeenteraad van Peel en Maas akkoord gegaan met het bestemmingsplan voor Meijel-Oost. Door deze vaststelling is er tevens een einde gekomen aan de langslepende kwestie omtrent locatie Beckers. Iets waar omwonenden van deze locatie en overige Meijelnaren al jaren naar uit keken.

Met de toekenning van de eerste 37 woningen (fase 1) in Meijel-Oost kan Meijel weer verder groeien als (forensen)dorp aan de rand van het dorp. Voor Meijel is dit belangrijk omdat groeien in het dorp op lege plekken nagenoeg niet meer mogelijk is. Daarnaast zal eindelijk de locatie Beckers (Kapelkeshof) met een 63 woningen gerealiseerd worden.

Als CDA vinden we het belangrijk dat er in Meijel alle voorzieningen van 0 tot 100 jaar zijn. Dit vergt vooruitkijken en tijdig de bestemmingen regelen zodat mensen het dorp niet hoeven te verlaten en de jeugd na haar studie kan terugkeren. Dit is goed voor het in stand houden van het grote verenigingsleven, de winkelkern, overige middenstand en de horeca.

Meijel heeft laten zien dat ze vanaf 1990 met bijna een 1000-tal inwoners is gegroeid naar de huidige 6160 inwoners.

In de volgende fases van Meijel-Oost kunnen er nog meerdere woningen extra bestemd gaan worden. Als CDA willen we er voor zorgen dat er aan de woonbehoefte van de Meijelnaren kan worden voldaan. Meijel leefbaar en vitaal houden. Samen voor elkaar.

 

Sandy Janssen

raadslid CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.