10 oktober 2018

CDA opinie: Piushof

Piushof

Piushof in Panningen is een verbinding tussen het centrum van Panningen, de sportvelden en school. Woningcoöperatie Wonen Limburg heeft daar nu 72 seniorenwoningen. Deze woningen stammen uit de jaren '70 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente heeft in overleg met Wonen Limburg gewerkt aan een nieuwe invulling van het gebied. Het CDA is positief over deze herinvulling.

In het nieuwe bestemmingsplan komen 62 van de 72 woningen terug, waarvan 8 koopwoningen. 18 sociale huurwoningen komen elders in de gemeente terug. Het CDA Peel en Maas vindt dit een goede keuze, want doelgroepen worden op deze manier veel beter gemixt en dat is goed voor een wijk.

We hebben gelezen dat er goed overleg is met omwonenden en hebben ook geen signalen ontvangen dat dit niet zo is. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben we extra aandacht gevraagd voor een aantal zaken, zoals de opmerking van de indiener van een zienswijze over het bouwpeil. Dit ook gezien het dossier Loenhofstraat in de wijk Stox wat we vorig jaar hebben ingebracht in de raad.

Ook hebben we gevraagd de wijk klimaatadaptief te maken. Met andere woorden: water vasthouden als dat kan en water snel wegvoeren als dat moet. Heel belangrijk! Daarnaast willen we dat er zoveel mogelijk groen komt in Piushof, want het is bewezen dat mensen daar gelukkiger en gezonder van worden.

Complimenten aan het college dat snel aan de slag is gegaan in dit gebied. Dat maakt ons nog nieuwsgieriger naar toekomstige woningbouwontwikkelingen in andere dorpen van de gemeente, ook de kleinere dorpen.

Roel Boots en Peter Nouwen, gemeenteraadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.