11 december 2020

CDA staat achter koers NLW

CDA staat achter koers NLW

Volgende week staat de nieuwe koers NLW 2021-2030 op de raadsagenda. Als CDA staan we positief tegenover dit plan. We vinden het belangrijk om de sociale werkplaats overeind te houden en dat mag best wat kosten. Enerzijds voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en anderzijds een plek bieden voor mensen voor wie meedraaien in het bedrijfsleven geen optie is.

Zekerheid en houvast is zeker in de huidige tijd ook voor deze mensen van groot belang. Deelname aan het arbeidsproces in welke vorm dan ook is voor iedereen belangrijk. Tijdens de werkbezoeken van de raad bij de NLW de afgelopen jaren hebben verschillende medewerkers ons dat regelmatig meegegeven en dat straalden de medewerkers ook uit.

Ook goed om te horen is dat verschillende werknemers van de NLW inmiddels bij reguliere bedrijven aan het werk zijn en zich ook echt onderdeel van desbetreffende bedrijven voelen. We vinden dat we als een van de drie deelnemende gemeenten in de NLW dit proces moeten blijven faciliteren, dat is het ons zeker waard.

We hopen dat met de nu voorgestelde koers dit de komende jaren minimaal gelijk kan blijven en daar waar mogelijk zelfs uitgebreid kan worden.

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.