17 september 2018

CDA stelt vragen: loslaten sluitingstijden horeca

Loslaten sluitingstijden horeca

CDA-raadsleden Roel Boots en Hans Vaessen stelden afgelopen week vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas over het loslaten van de sluitingstijden van de horeca.

Op 27 juni 2017 heeft de raad een besluit genomen tot vrijlating van de sluitingstijden horeca voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Ook werd afgesproken dat er in het vierde kwartaal van 2017 een tussentijdse evaluatie van de pilot zou plaatsvinden en in het tweede kwartaal van 2018 een eindevaluatie zou plaatsvinden. Daarna zou de regeling mogelijk definitief in de APV worden gezet. Tevens is toen afgesproken dat de jeugd- en jongerencentra buiten deze pilot zouden vallen. Ten behoeve van deze jeugd- en jongerencentra (Sjiwa in Baarlo en Mafcentrum in Maasbree) zou advies gevraagd worden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) of het juridisch mogelijk is dat naast de commerciële horeca ook in dit geval een benoemd gedeelte van de niet commerciële horeca dezelfde mogelijkheden krijgt in de APV inzake de sluitingstijden of afwijkende sluitingstijden.

Daar deze pilot reeds geruime tijd is beëindigd, hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat er geen tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden en waarom niet?

2. Klopt het dat er geen eindevaluatie heeft plaatsgevonden en waarom niet?

3. De pilot liep tot 30 juni 2018. Zijn horecabedrijven die zich niet houden aan de sluitingstijden die tot en met 26 juni 2017 golden sinds die tijd in overtreding?

4. Aangaande dit onderwerp: Wanneer en wat heeft het college gecommuniceerd met de horecabedrijven uit Peel en Maas?

5. Is het advies van het VNG met betrekking tot de sluitingstijden van de jeugd- en jongerencentra reeds ontvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe luidt het advies?

6. Op welke wijze is het college nog in gesprek met de jongerencentra aangaande dit onderwerp?

7. Wanneer gaat het college aangaande de sluitingstijden in discussie met de raad over hoe we hiermee verder gaan?

Namens de fractie CDA Peel en Maas vernemen wij graag spoedig een reactie van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.