12 augustus 2018

CDA stelt vragen: Tekort Beringe Buiten

Tekort Beringe Buiten

Op 12 augustus stelden CDA gemeenteraadsleden John Timmermans en Roger Gielen, namens de fractie CDA Peel en Maas, het college vragen over Beringe Buiten naar aanleiding van onderstaand bericht in de media. Hierin vernamen zij dat de Stichting Beringe Buiten een tekort heeft van € 250.000 op het nog te realiseren belevingspark in in Beringe.

“De bouwkosten van het project Beringe Buiten blijken zo'n 35% hoger dan het gebudgetteerde bedrag. De stijging komt door het aantrekken van de economie en de krapte binnen de bouw. De projectgroep van Beringe Buiten heeft samen met de aannemer mogelijke aanpassingen onderzocht en reeds doorgevoerd, maar toch komt er zo'n €250.000,- te kort om de aanbesteding te kunnen doen en met de bouw te kunnen starten.

'Het project Beringe Buiten is in een kritieke fase aangekomen als het gaat om de uitvoering binnen de financiële kaders', zo schrijft de stichting op haar Facebookpagina. Op dit moment is de initiatiefgroep Beringe Buiten aan het onderzoeken welke mogelijkheden er wellicht nog zijn hoe dit tekort weggewerkt kan worden of dat er extra financiële middelen kunnen worden aangeboord. De huidige verwachting is dat dit meerdere maanden kan gaan duren en daarom een vertraging van de bouwstart met zich meebrengt”

John en Roger wilden daarom graag weten of er acties in voorbereiding zijn om deze zorgwekkende ontwikkeling te ondervangen zodat dit belangrijke project voor de gemeenschap Beringe maar ook voor Peel en Maas op korte termijn kan starten met de realisatie van de plannen. 

Daartoe legden zij de volgende vragen voor:

1. Is het college bekend met het in dit bericht genoemde tekort?

Zo ja, waarom zijn wij als raad niet geinformeerd?

2. Gaat het College samen met Beringe Buiten en andere stakeholders naar oplossingen te zoeken?

3. Welke mogelijkheden heeft het college om Beringe Buiten te ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.