30 augustus 2018

CDA stelt vragen: tekorten lopende projecten

Tekorten lopende projecten

Naar aanleiding van de beantwoording van eerder gestelde vragen over de tekorten van het project Beringe Buiten, heeft John Timmermans, namens de CDA-fractie, deze week vervolgvragen gesteld over mogelijke tekorten in vergelijkbare projecten in verschillende kernen. De raad heeft in de afgelopen jaren besluiten genomen over projecten vanuit zelfsturing door de verschillende kernen en of organisaties die nog tot uitvoer moeten worden gebracht. 

De vragen die John heeft voorgelegd:

1. Is bij het college bekend of er bij projecten die in voorbereiding zijn in de verschillende kernen ook een tekort is of dreigt door de stijging van de kosten?

2. Zo ja, is er een overzicht beschikbaar?

3. Zo nee, wordt dit dan wel onderzocht?

4. Welke maatregelen kan het college nemen om deze ontwikkeling van de alsmaar stijgende bouwkosten te ondervangen voor de verschillende projecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.