10 september 2020

CDA voor vervolgonderzoek verkabeling hoogspanning

CDA voor vervolgonderzoek verkabeling hoogspanning 

De verkabeling van de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik is gestart op initiatief van de beide dorpen vanuit zelfsturing. Zeker voor Kessel-Eik staat de leefbaarheid onder druk, mede door de hoogspanningslijnen die dwars door het dorp lopen. Maar ook in Kessel zijn er zorgen.  

De CDA-fractie heeft diverse keren aanwonenden in Kessel en Kessel-Eik bezocht. Inwoners uit Kessel-Eik maken zich ernstige zorgen over de toekomst van hun dorp als de kabels niet weg gaan. Zij voorzien dat er steeds minder jonge gezinnen in Kessel-Eik blijven of zich daar gaan vestigen. Dit heeft natuurlijk ook effecten op het aantal kinderen dat naar de basisschool in Kessel-Eik gaat. Met alle gevolgen van dien. Voor het CDA is dit scenario onacceptabel. Het verkabelen van de hoogspanningslijnen betekent een uniek nieuw toekomstperspectief voor de twee dorpen. Naast het positieve effect op de leefbaarheid van de kernen heeft het verkabelen van de hoogspanningslijnen mogelijk ook een positieve uitwerking op de woningbouw en biedt het kansen voor het industrieterrein. Dit zijn allemaal onderwerpen die het CDA hoog op de agenda heeft staan. We hebben hier niet voor niets al diverse keren aandacht voor gevraagd. Uit de haalbaarheidsstudie waar de raad over spreekt, blijkt dat variant 3 de meest passende variant is met de minste impact voor beide dorpen en de omgeving en met de minste kosten. Laat duidelijk zijn dat het CDA verder wil met het onderzoek. Wij zullen tijdens de raadsvergadering akkoord gaan met voorliggende voorstel. Uiteindelijke willen we dat deze hoogspanningskabels worden verkabeld. Weg uit Kessel-Eik, weg uit Kessel! 

Roel Boots en Ellis Kempeners, raadsleden CDA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.