17 december 2020

Denk ook aan onze verenigingen

Denk ook aan onze verenigingen 

De afgelopen negen maanden stonden voor velen bijna geheel in het teken van het coronavirus. Toen op 27 februari jl. het eerste officiële ziektegeval in Nederland werd vastgesteld, konden we niet vermoeden dat driekwart jaar later de hele samenleving de enorme gevolgen van dit virus dagelijks voelt. De vele overledenen en zieken, het is echt verschrikkelijk.  

Ook voor het verenigingsleven in Peel en Maas is deze tijd erg moeilijk. Het diverse en actieve verenigingsleven in Peel en Maas is een rijkdom, wat we met z’n allen nóg meer gaan waarderen als de richtlijnen te zijner tijd zijn versoepeld. Maar zo ver zijn we nog lang niet, helaas.  

Het CDA heeft al sinds jaar en dag de overtuiging dat verenigingen het cement van de samenleving zijn. Het is ons veel waard om verenigingen door deze crisis heen te helpen. Daarom is het CDA ook nog steeds groot voorstander van het ‘Corona Steunfonds’ dat unaniem door de gemeenteraad werd gesteund. Hierdoor kunnen verenigingen en stichtingen die door de vele coronamaatregelen in nood verkeren, een financiële aanvraag doen met een plafond van € 30.000,- per aanvraag. 

We hopen dat dit fonds verenigingen en stichtingen die door alle maatregelen financieel in de problemen zijn geraakt het met dit steunfonds gaan redden. Want als deze pandemie een keer voorbij is, willen we dat iedereen die dat wil nog steeds gebruik kan maken van al het goeds dat verenigingen in onze samenleving brengen. 

Let een beetje op elkaar. Ook op de mensen achter onze verenigingen. 

Roger Gielen en Roel Boots 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.