13 februari 2022

Een bruisend en gezond verenigingsleven

Verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties zijn het cement van de samenleving. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen meetelt en mee kan doen. Verbinding en onderlinge betrokkenheid zijn het bestaansrecht van deze organisaties. Je inzetten voor een ander lijkt voor velen een vanzelfsprekendheid. Bij verenigingen zorgen vrijwilligers ervoor dat jeugd samen kan sporten, naar Jong Nederland kan, muziek kan maken, et cetera. 

Juist in deze tijd kunnen verenigingen alle hulp gebruiken. Niet alleen in geld, maar ook in ondersteuning bij lastige regels. Een goed voorbeeld hiervan is MCC Meijel. Hier wordt door de gemeente prima meegedacht aan een oplossing om via de provincie een definitieve vergunning te krijgen voor het jaarlijks organiseren van 2 motorcross evenementen. Deoplossing ligt nu in het verschiet.

Het beroep op vrijwilligers is niet onuitputtelijk en het besturen van een vereniging is niet eenvoudig. Daar liggen de grote uitdagingen om met de ontwikkelingen van vandaag en morgen om te gaan. Naast voldoende actieve vrijwilligers binnen de verenigingen, is een sterk bestuurskader essentieel. 

Het is belangrijk dat de gemeente verenigingen bijstaat om zebruisend en gezond te houden!

 

Natasja Vaasen en Sandy Janssen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.