01 maart 2022

Energiearmoede

Mensen die in financiële problemen komen door een te hoge energierekening moeten in Peel en Maas  geholpen worden. De energieprijzen schieten door het dak. Uit TNO-onderzoek blijkt dat ca. 900- 1300 huishoudens in Peel en Maas een te hoge energierekening hebben ten opzichte van hun inkomen. Hierdoor hebben ze moeite de energierekening te betalen. Dat noem je energiearmoede.

Het kabinet heeft een aantal maatregelen tegen kostenstijging ingevoerd. In 2022 betaal je bijvoorbeeld minder energiebelasting welke betrekking heeft op het stroomverbruik en niet op gas.. Daarnaast is er voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum vanuit de gemeente eenmalig een tegemoetkoming van 200 euro beschikbaar ter ondersteuning van de energierekening.

Al in november 2021 hebben we als CDA aan de bel getrokken. We hebben destijds de wethouder opgeroepen extra aandacht te hebben voor huishoudens die door de stijgende prijzen in de problemen komen. En indien nodig hiervoor zelfs extra financiering binnen de gemeentebegroting te zoeken. Afgelopen raadsvergadering is het college nogmaals opgeroepen tot actie over te gaan.

Als CDA zijn we van mening dat iedereen zijn of haar bijdrage moet leveren aan de maatschappij, maar niemand zou door het ijs mogen zakken.

Mensen in de bijstand krijgen de 200 euro energie tegemoetkoming automatisch op hun rekening. Andere huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen zich ervoor aanmelden. Dus kom je in aanmerking, maar zit je niet in de bijstand? Meld je dan bij de gemeente.

 

Lon Caelers-Bos

Natasja Vaassen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.