31 mei 2021

Energiestrategie

Energiestrategie 

Het zal niemand zijn ontgaan dat naast corona ook de Co2-reductie het nieuws beheerst. Een uitvoering hiervan is de Regionale Energie Strategie. Een strategie die in ieder geval ruimtelijke en sociale impact heeft op onze leefomgeving. Op zich zijn we positief om steeds meer fossiele energie te vervangen door duurzame energie, maar dan wel op een realistische en verstandige wijze. Daarom staat voor ons de ‘R’ in RES niet alleen voor Regionaal, maar zeker ook voor Realistisch.

Op het onderdeel zon hebben we afgelopen december samen met andere fracties dan ook een amendement ingediend en de Limburgse Zonneladder vervangen door de ‘Zonneladder Peel en Maas’. De Limburgse Zonneladder vanuit de provincie beschermt namelijk (land)bouwgrond niet tegen het klakkeloos volleggen van deze gronden door grote investeerders van buiten onze gemeente. Er lagen al plannen in december vorig jaar voor bijna 400 hectare! Twee belangrijke eisen van ons aangescherpt beleid zijn: coöperatief lokaal eigendom en meervoudig grondgebruik. Meervoudig grondgebruik wil net als bij daken op een huis of stal zeggen dat de ruimte onder de panelen benut moet kunnen worden voor landbouw of veeteelt. Dit zal niet de maximale opbrengst per hectare geven, maar beschermt wel het bodemleven en we verliezen minder kostbare landbouwgrond. Door onze extra eisen en het maximaliseren op 60 hectare kan de verantwoordelijk wethouder sturen op verstandig en realistisch grondgebruik. Veel beter en verstandiger dan de provinciale variant. En zo voorkomen we in Peel en Maas dat alle landbouwgrond vol gelegd kan worden met zonneweides en kunnen we in de toekomst ook sneller reageren op de snel veranderende wereld van duurzame energie.

Het beste uit de energiestrategie is energiebesparing. Wat men niet nodig heeft, hoeft men immers niet op te wekken.

Sandy Janssen, John Timmermans en Michel van Lieshout

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.