05 januari 2020

Even pas op de plaats voor windmolens en zonneparken

Even pas op de plaats voor windmolens en zonneparken

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 heeft het CDA samen met Lokaal Peel en Maas en VVD een aanhoudingsbesluit ingediend om tot 17 juni 2020 geen vergunningaanvragen voor windmolens hoger dan 150 meter en zonneparken in behandeling te nemen. Gelijktijdig hebben we ook nog een motie hiervoor ingediend. Het aanhoudingsbesluit en de motie werden ook gesteund door AndersNu.

Onze fractie krijgt regelmatig reacties van bezorgde burgers over de ontwikkeling van windmolens en zonneparken. Reacties over de hoogte, gezondheidsrisico’s, geluidsoverlast, et cetera. De snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en berichten over mogelijke gezondheidsrisico’s  van windmolens en mogelijke gevolgen voor de bodemgezondheid door zonneparken heeft het CDA doen besluiten om dit aanhoudingsbesluit en de motie in te dienen.

Hierdoor kunnen we als raad het huidige beleid nog eens tegen het licht te houden en toetsen aan de kennis die er nu beschikbaar is over windmolens en zonneparken. Indien nodig passen we het beleid aan. Ook nemen we de laatste inzichten en ontwikkelingen mee in onze inbreng voor de Regionale Energie Strategie.

Laat duidelijk zijn dat we als CDA niet tegen de ontwikkeling van duurzame energie zijn. Draagvlak, gezondheid en goede communicatie met burgers en de omgeving zijn voor CDA Peel en Maas echter belangrijke voorwaarden.

John Timmermans en Roel Boots, raadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.