22 februari 2018

Gemeenschapshuis Kessel-Eik, park Panningen, Maasboulevard en sociale raad

Tijdens de raadsvergadering vorige week dinsdag stemde de CDA-fractie vol overtuiging in met de verbouw van het gemeenschapshuis in Kessel-Eik. Het gemeenschapshuis is écht aan een update toe. Moderniseren, verbreden en verduurzamen. Deze elementen zitten allemaal in het plan. Het Dorpsoverleg Kessel-Eik heeft het proces professioneel aangepakt. Er is sprake van breed draagvlak. Complimenten!

Ook nam de raad een besluit over de herinrichting van het gebied rond het Huis van de Gemeente in Panningen. De CDA-fractie koos voor variant D. Deze variant voldoet aan alle afgesproken kaders en zorgt voor een goede verbinding tussen het gemeentehuis en het winkelcentrum. Er komen ook extra parkeerplaatsen en het park wordt meer open. Een ruime meerderheid ging akkoord.

Over de Maasboulevard in Kessel gaf het CDA aan dat we de provinciale subsidie van 500.000 euro zeker naar Kessel willen halen. Een mooie en aantrekkelijke loswal en boulevard in Kessel. Daar is het CDA voorstander van! Dat is van grote toegevoegde waarde voor heel Peel en Maas. Wel hebben we vragen gesteld over bezwaren van aanwonenden van het Veersepad en de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel. Draagvlak en financiën vinden we van cruciaal belang. Op 13 maart neemt de raad een besluit.

Het CDA stemde tegen verlenging van het experiment sociale raad. De opkomst was te laag en daardoor werd het experiment veel te duur. Dat kunnen we niet uitleggen aan inwoners. Het voorstel werd verworpen. Digitale burgerpanels en opiniepeilingen vinden we passender. De leerpunten van het experiment sociale raad geven we door aan de volgende raad.

Roel Boots, gemeenteraadslid en Wim Hermans, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.