03 december 2019

Grote sprong naar de Sprunk in Koningslust

Grote sprong naar de Sprunk in Koningslust

De raad besprak afgelopen dinsdag het voorstel om krediet te verlenen voor de bouw van een bijzondere onderwijshuisvesting in Koningslust.

Het CDA was al vanaf de start positief over dit plan en stemde dinsdag in met het voorstel. Een mooie, maar ook heel belangrijke stap voor de toekomst van Koningslust. De raad stemde unaniem in om € 750.250,-  te verstrekken voor de bouw van onderwijshuisvesting aan de Sprunk. Al eerder was er een voorbereidingskrediet verstrekt van € 60.000,-- voor de uitwerking van de plannen. De huisvesting integreert hiermee met de gemeenschapsaccommodatie. Uniek in Peel en Maas. En het CDA is hier heel enthousiast over.

Om uiteindelijk tot dit resultaat te komen is er een heel proces aan voorafgegaan. Belangrijk uitgangspunt was dat de kwaliteit van goed onderwijs behouden blijft. Uiteindelijk is er een ontwerp uitgerold, waarbij het gebouw flexibel gebruikt kan worden en geheel naar de eisen van de tijd. Er zullen nog wat puntjes op de i gezet moeten worden en het bouwen kan beginnen. Complimenten aan alle betrokken inwoners, de school, betrokken ambtenaren en onze onderwijswethouder Wim Hermans.

Het dorp onderzoekt de herinvulling van de oude school en is hiermee intensief aan de slag gegaan. Ook die ontwikkelingen zullen we van zeer nabij volgen.

Lon Caelers-Bos, raadslid CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.