30 oktober 2021

Het Maasterras van gemeenschapshuis De Paort in Kessel

De afgelopen tijd is in Kessel flinke beroering ontstaan over de mogelijke verkoop van een deel van het Maasterras van gemeenschapshuis De Paort in Kessel. Een terras dat sinds jaar en dag behoort tot de gemeenschap van Kessel. 

Vorige week stuurden MFA Kessel (wat staat voor Multifunctionele Accommodatie Kessel, die zich bezighoudt met alle zaken rondom De Paort) en Dorpsoverleg Kessel een brief aan de gemeenteraad. Zij hebben de houdbaarheid van de intentieovereenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en de potentiële kopers van het Maasterras juridisch laten toetsen. De raad is helaas niet door het college geïnformeerd over het bestaan van het juridisch advies. Het juridisch advies zou zelfs al in juli bekend zijn bij het college. Dit is echt een slechte zaak. 

Om de reden heeft het CDA samen met Lokaal Peel&Maas schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hele gang van zaken en het juridisch advies. We willen weten waarom het college de raad niet geïnformeerd, hoe het college het juridisch advies beoordeelt en of het college het met ons eens is dat vanuit gemeenschapsontwikkeling en de doelen van MFA Kessel het volledige Maasterras van de Kesselse gemeenschap dient te blijven.  

Daarnaast hebben we het college met klem gevraagd het terrasdeel onder geen enkele voorwaarde te verkopen en alle handelingen die kunnen leiden tot verkoop te staken.  

Roel Boots, raadslid CDA Peel en Maas 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.