10 januari 2021

Kansen uit Brussel

Kansen uit Brussel  

Als we in Nederland over de Europese Unie praten gaat het vaak al snel over de centen. Hoewel het EU-lidmaatschap u en mij slechts een kopje koffie per dag kost, blijft het altijd belangrijk om te garanderen dat dat geld echt goed en zorgvuldig besteed wordt. En op dat vlak hebben we goed nieuws te melden.  

De komende jaren zal Limburg namelijk maar liefst 111 miljoen Euro uit EU-fondsen ontvangen. Een deel daarvan wordt gebruikt om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Denk hierbij aan investeringen voor het behoud en creëren van banen en het ondersteunen van het Limburgse midden- en klein bedrijf. Een ander deel wordt ingezet om de Limburgse industrie te vergroenen. De benodigde investeringen in onderzoek en innovatie om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen kunnen zo bekostigd worden. Ook kunnen we op deze manier de Limburgse beroepsbevolking begeleiden tijdens de groene transitie en klaarstomen voor de koolstofarme economie van de toekomst. 

Er is op lokaal en provinciaal niveau, maar ook in Den Haag en Brussel hard gewerkt om deze subsidie voor elkaar te boksen. En het geeft aan hoe belangrijk het is om de lijntjes tussen Europa en Limburg kort en warm te houden.  Met deze gezamenlijke inspanning heeft Limburg zich op de kaart gezet als een regio van kansen. Een regio die het waard is om grootschalig in te investeren. Een regio die opkomt voor haar ondernemers en het belang van een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen hoog in het vaandel heeft staan. Nu is het zaak om al deze plannen om te zetten in daden. Aan de slag! 

Jeroen Lenaers, Limburgse Europarlementariër namens het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.