25 januari 2021

Kansen voor Peel en Maas als gezinsvriendelijke gemeente

Kansen voor Peel en Maas als gezinsvriendelijke gemeente

In juli 2020 stemde de gemeenteraad in met een motie die opriep dat Peel en Maas een gezinsvriendelijke gemeente zou moeten worden. Het CDA nam het initiatief. Samen met de VVD werd deze motie ingediend. Deze ontwikkeling is belangrijk voor de toekomst van onze lokale gemeenschappen. Niet alleen voor jonge mensen, maar ook voor ouderen.

Inmiddels heeft het college een aantal stappen gezet. Onlangs is de raad hierover bijgepraat. Er is onder meer gekeken naar speelplekken, de aanwezigheid van scholen, kinderopvangvoorzieningen, sportfaciliteiten, groen, woningaanbod, et cetera.  

Prima eerste stappen. Het college gaf aan dat er nu gekeken wordt wat onze inwoners vinden van deze onderwerpen en wat hun verwachtingen zijn. Het CDA staat achter deze vervolgstap. Waarom wil een gezin hier wonen en wat zouden we moeten doen om gezinnen hier te houden of te verleiden zich in één van onze elf dorpen te vestigen? Het college zei dat studenten betrokken worden om deze vervolgstappen te onderzoeken. Ook deze stap ondersteunt het CDA. Dit is een mooie kans voor studenten om op dit gebied ervaring op te doen.

U denkt nu misschien: en onze ouderen dan, zijn die niet meer belangrijk? Juist wel! Dat is één van de redenen dat dit moet worden opgepakt. Willen we ook over tien of twintig jaar voldoende aandacht en zorg kunnen bieden aan ouderen, dan hebben we simpelweg meer jongeren nodig. Anders gaat dat enorm knellen en dat willen we voorkomen. Generaties zijn aan elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar.

Roel Boots, raadslid CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.