07 november 2017

Kerkeböske: hulp is nodig

Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden heeft het moeilijk, voornamelijk vanwege keuzes uit het verleden. Die leverden een fantastisch gebouw op, maar ook een forse lening. De aflossing en rente ervan zijn dusdanig groot dat het veel moeite kost om het hoofd boven water te houden. Dan is er ook nog de klimaatinstallatie, die sinds het begin amper heeft gefunctioneerd.

Om de situatie te verlichten kwam in de gemeenteraad het voorstel op tafel om in totaal 332.000 euro ter beschikking te stellen. 150.000 euro voor het repareren van de klimaatinstallatie en 182.000 euro voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Dit laatste bedrag wordt door de gemeente voorgeschoten en moet worden terugbetaald via een betalingsregeling.

Kerkeböske krijgt dus weliswaar een lagere energierekening maar ook voortaan iedere maand een rekening van de gemeente voor het terugbetalen van de investering. Onder de streep scheelt het ongeveer 5.000 euro per jaar. Dat is waarschijnlijk veel te weinig om Kerkeböske weer financieel gezond te maken. Straks zitten we met een mooi duurzaam gebouw dat niet meer gerund kan worden.

De oplossing ligt vooral bij de inwoners van Helden. Een gemeenschapshuis moet in alle kernen vooral een huis van de gemeenschap zijn. Het belang ervan moet niet alleen worden onderschreven in woorden, maar vooral in daden. De gemeente heeft geholpen met de realisatie, maar het is aan de kern zelf om dit alles in stand te houden.

We vinden wel dat de gemeente mee moet helpen zoeken naar mogelijkheden om Kerkeböske weer financieel gezond te maken. Bij een duurzaam gebouw hoort immers een duurzame exploitatie.

Rob Wanten uit Helden en Vivian Moonen uit Egchel
Gemeenteraadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.