27 januari 2020

Kwistbeek: een verstandige investering!

Kwistbeek: een verstandige investering!

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de volledige raad ingestemd met een krediet van 1,6 miljoen euro voor het project Kwistbeek. De oorspronkelijke aanleiding van het project Kwistbeek was beperking van wateroverlast op Soeterbeek in Baarlo. Met het project worden er maatregelen genomen vanaf Stogger in Helden tot aan de Maas in Baarlo.

Financieel gezien een grote kostenpost voor de gemeente, maar zeker ook voor het waterschap Limburg die ruim 4 miljoen euro investeert. Aangezien we als CDA staan voor de veiligheid van onze inwoners vinden we het een verstandige investering. In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben we namelijk ook aangegeven dat we gaan voor een prettige en veilige woonomgeving.

In dit project is er ook voldoende ruimte voor sociale plekken en groen in de vorm van aantrekkelijke natuur. Met de natuurlijke waterbuffering wordt ook de wateroverlast in het gebied aangepakt. Kortom een win-win situatie door de uitvoering van dit project.

Het procesverloop van dit project vinden we als CDA een mooi voorbeeld van hoe draagvlak in de omgeving ontstaat door de goede samenwerking tussen de diverse partijen. Naast de overheden, aanwonenden, bedrijven en gebruikers zijn ook de dorpsoverleggen Helden en Baarlo nauw betrokken bij dit project. Onze complimenten daarvoor. Nu het krediet is verstrekt, kan worden gestart met realisatie van het project Kwistbeek. We wensen de betrokken partijen dan ook veel succes met de uitvoering.

Liset van der Vegt en Sandy Janssen

CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.