21 december 2019

Motie: Bidbook infrastructuur Noord-Limburg

Het CDA, VVD, Lokaal Peel en Maas en AndersNu brachten dinsdag 17 december een motie in om te komen tot een Noord-Limburgs bidbook over infrastructurele investeringen in de regio. CDA-raadslid Roel Boots bracht de motie in namens de partijen.

Motie Vreemd aan de dag

Onderwerp: Bidbook infrastructuur Noord-Limburg

De raad van de gemeente Peel en Maas in vergadering bijeen d.d. 17 december 2019;

 

Constaterende dat:

● Volgens CBS-gegevens het (zwaar) verkeer voorlopig blijft toenemen;

● Er nu al vaak files zijn op belangrijke verkeersaders in Limburg;

Overwegende dat:

● Limburg voor grote infrastructurele uitdagingen staat, waaronder de grote verkeerstoename in onze gemeente op de A67.

● Door files op de A67 er regelmatig wegen in Peel en Maas als omleidings- of sluiproute worden gebruikt, waardoor verkeer ook in de kernen vastloopt (N562, N273, N275, N277, N279).

● Recentelijk bekend werd dat er een half miljard euro vanuit Den Haag naar de Nederlandse infrastructuur gaat, waarvan 100 miljoen naar de wegen tussen Eindhoven en Nijmegen en 380 miljoen naar de regio Utrecht.

Van mening zijnde dat:

● De problemen met de infrastructuur in Noord-Limburg om een voortvarende aanpak vragen en Peel en Maas daarin samen met andere Noord-Limburgse gemeenten een rol moet pakken.

Roept het college op:

● Om samen met de Noord-Limburgse gemeenten een bidbook op te stellen met een prioriteitenlijst van infrastructurele projecten en deze aan te bieden aan de provincie Limburg en het Rijk en ter kennisname aan de Noord Limburgse gemeenteraden;

● En daarbij alternatieve vormen van vervoer te betrekken, zoals ov en water;

● Deze te presenteren op het eerstvolgende regio-overleg;

● Dit bidbook samen met provincie en het (lokale) bedrijfsleven krachtig onder de aandacht brengen in Den Haag en de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

CDA Peel en Maas / VVD / Lokaal Peel en Maas / AndersNU / PvdA/GL

Roel Boots / Geert Segers / Sander Janssen / Peter Craenmehr / Annigje Primowees

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.