26 maart 2020

Ondernemen in tijden van crisis

Ondernemen in tijden van crisis

We leven in een onzekere tijd. Daarom wil ik iedereen in Peel en Maas die met de gevolgen van het coronavirus wordt geconfronteerd heel veel sterkte toewensen. Juist in crisistijd is het van belang dat we omzien naar elkaar. Samen moeten we de mensen die ons dierbaar zijn beschermen. Daarom is het belangrijk dat onze neuzen dezelfde kant op staan en dat we voorlopig, sociaal gezien, voldoende afstand houden.

Als woordvoerder midden- en kleinbedrijf (mkb) maak ik mij als Kamerlid uiteraard ook zorgen over de gevolgen voor onze economie. Het kabinet heeft een gigantisch steunpakket van miljarden euro’s aangekondigd. En dat is hard nodig, want ook in onze regio hebben ondernemers het zwaar. 

Om financiële klappen zo goed mogelijk op te vangen hebben de vijf grootste banken met Wopke Hoekstra, minister van Financiën, afgesproken dat ondernemers eventuele rente en aflossing 6 maanden kunnen doorschuiven. Mkb’ers kunnen per direct de belastingbetaling aan de overheid stopzetten en ondernemers die minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit kan oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. 

Het is een kleine greep uit de maatregelen die nu worden genomen. 

Onze gezondheid komt natuurlijk op de eerste plek. Maar laten we ook hopen dat wanneer deze crisis voorbij is, ondernemers weer kunnen ondernemen, en dat zoveel mogelijk werknemers hun baan hebben kunnen houden.

Bent u ondernemer of werknemer en loopt u vast? Ik kom graag met u in contact. 

Mustafa Amhaouch, CDA Tweede Kamerlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.