22 november 2022

Speeltuinen

Vorig jaar werd tijdens de begrotingsbehandeling op initiatief van het CDA ingestemd met een voorstel voor extra investeringen op het gebied van speeltuinen in Peel en Maas. De meerderheid van raad stemde toen in met ons voorstel om maar liefst €400.000,- extra te investeren. De raad stemde destijds bijna unaniem in, alleen de VVD stemde vorig jaar tegen dit kindvriendelijke voorstel. Het extra budget is te benutten tot en met 2025. 

Ook tijdens de begrotingsbehandeling dit jaar werd het onderwerp speeltuinen in de raad besproken. Het voorstel dit jaar was om speeltuinen inclusief te maken voor álle kinderen, dus ook met een beperking. Wij hebben het college gevraagd of wij er vanuit konden gaan dat dit al lopend beleid is in Peel en Maas. Het college bevestigde dat; er wordt al in overleg met kinderen met een beperking en hun ouders gekeken naar passende speeltoestellen. Dat is goed nieuws. Daarnaast hebben we duidelijk aangegeven dat ideeën rondom speeltuinen vanuit de gemeenschappen moeten komen en niet top down vanuit de gemeente. Ook dit werd door het college bevestigd. Om dit beleid extra kracht bij te zetten, hebben wij ook ingestemd met de amendering, die unaniem werd aangenomen door de hele raad. 

Het is belangrijk dat kinderen in álle dorpen uitdagende speelgelegenheden hebben. Een impuls blijft hoognodig. Investeren in speeltuinen heeft een positief effect op de uitstraling van Peel en Maas als gezinsvriendelijke gemeente. 

Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.