05 mei 2021

“Stenen voor stenen regeling” een succes!

“Stenen voor stenen regeling” een succes!

Op 23 maart 2020 is de motie “Stenen voor Stenenregeling” uit november 2018 geïmplementeerd in de bestaande win-win regeling. Vanaf dat moment was het ook mogelijk om een bouwtitel voor een woning in de kern te bemachtigen middels sanering van stallen in het buitengebied. Voorheen was alleen sanering van stallen in de kern of kernrandzone toegestaan. Een lange weg, maar uiteindelijk de aanhouder wint!

De uitbreiding van de win-win regeling bleek een schot in de roos: De destijds nog te vergeven 7 bouwtitels voor woningen in ruil voor sanering van stallen waren binnen één jaar vergeven. Nog mooier is dat het college op 20 april jongstleden de uitgebreide win-win regeling verder verruimdheeft met maximaal 20 woningen tot uiterlijk 1 januari 2025.Voorwaarde is en blijft wel dat men de maatschappelijke meerwaarde moet kunnen aantonen. In deze regeling wordt maatwerk geleverd en saneert en bouwt de markt zelf. Degemeente is hierin faciliterend.

Naast de behoefte in woningen voorziet de regeling in het voorkomen van leegstand, verpaupering en ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Ook voor een agrariër die geen opvolging heeft of nog dicht tegen een dorpskern zijn agrarisch bedrijf runt, biedt het kansen. Een win-win situatie voor meerdere partijen dus.

Een duurzaam, toekomstbestendig en divers buitengebied, waarin het goed werken, wonen en recreëren is. Daar gaat het CDA voor!

Sandy Janssen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.