23 januari 2018

Veilige wegen

Dit jaar nog wordt de belangrijkste verbindingsweg tussen Helden en Panningen verder aangepakt. Het Panningse traject tot aan het Rieterpark (de John F. Kenndylaan) is al eerder verkeersveiliger gemaakt, nu is het de beurt aan het Heldense traject (de Willem van Hornestraat).

De gemeente had er geld voor opzij gelegd, maar enkel voor het traject vanaf de rotonde in Helden tot aan de Averbodestraat. Er bleek geen geld beschikbaar voor het veiliger maken van het traject ter hoogte van het Rieterpark, dus was aanvankelijk het plan om dit traject ongemoeid te laten. Erg vreemd, zo vond ook de buurt. Heel begrijpelijk dat de buurt heeft aangedrongen op aanpak van de héle weg.

De gemeenteraad mocht afgelopen raadsvergadering besluiten over de extra kosten van € 175.000. Veel geld, maar wel een goede besteding, zo vindt het CDA en gelukkig ook de rest van de raad. Dit is een erg drukke weg, waar fietsers, voetgangers en auto- en vrachtverkeer elkaar kruisen en tegenkomen. Het is een doorgaande route voor (vracht)verkeer, een busroute en een schoolroute voor basisschoolkinderen en middelbare scholieren. De huidige inrichting is daar niet meer voldoende op berekend.

Het wordt steeds drukker in het verkeer. Ook het afgelopen jaar zijn er weer meer auto’s verkocht dan het voorgaande jaar. Daarmee neemt de druk op verkeersveiligheid toe. We zullen steeds naar nieuwe oplossingen moeten zoeken om onze wegen veilig te houden, ook voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Met de reconstructie van de Willem van Hornestraat wordt een belangrijke weg voor Helden aangepakt. Nu nog die andere belangrijke verbinding in Helden: de Molenstraat/Roggelseweg.

Rob Wanten
raadslid CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.