03 juli 2020

Verhoging starterslening in Peel en Maas!

Verhoging starterslening in Peel en Maas!

Op dinsdag 23 Juni 2020 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid een amendement met betrekking tot een verhoging van de starterslening in Peel en Maas aangenomen. Het amendement is op initiatief van het CDA uitgewerkt en mede ingediend door bijna alle andere fracties. Een van de belangrijkste redenen om dit amendement in te dienen is dat er op de huidige woningmarkt zelden nog een woning te koop is onder de €200.000,-. Hierdoor beschikt een starter niet altijd over voldoende financiële middelen om tot koop over te gaan. Vanuit het CDA vinden we het belangrijk om starters ook een kans te bieden om hun eerste woning te kopen. Middels deze starterslening kan een starter namelijk een hoger geldbedrag lenen dan dat de bank normaal verstrekt. Om als starter gebruik te maken van deze starterslening, dient deze aangevraagd te worden bij de gemeente. De starterslening bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de aankoop van de woning met een maximum van €40.000,- voor een nieuwbouwwoning en €45.000,- voor een bestaande woning. Reden voor dit onderscheid is dat de doorstroom op de woningmarkt gestimuleerd wordt.

De huidige situatie n.a.v. het Corona virus, gaat de samenleving maar zeker de starters op de woningmarkt nog hard treffen. Bijbaantjes vallen weg, flexcontracten worden niet verlengd en men heeft vaak nog geen grote buffer. Daarom hopen we hiermee een starter, wat overigens niet alleen jongeren hoeven te zijn, op de woningmarkt net dat duwtje in de rug te kunnen geven om een eerste eigen woning te kopen.

Meer informatie over de starterslening is te verkrijgen via de gemeente. 

Roger Gielen en Ebie Peeters
Fractie CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.