30 september 2019

Week van de alfabetisering

Week van de alfabetisering

Onlangs was het de week van de alfabetisering. Krantenberichten vol met confronterende cijfers. Meer dan 1,3 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen en schrijven. Is dat erg? Vaak niet. Maar wel lastig. Lastig om volop mee te kunnen doen in onze, vaak ingewikkelde, samenleving. Afgaande op de cijfers is er altijd wel iemand in de eigen omgeving te vinden die moeite heeft met lezen en schrijven. En vaak weten we dat niet van elkaar. Daar zit juist de crux. Want je schreeuwt dat meestal niet van de daken. Daardoor is het lastig om het leeraanbod dat er is ook daadwerkelijk bij degene krijgen die dat nodig hebben. 

In het najaar vinden de algemene beschouwingen plaats in alle gemeenten en ook in de Provinciale Staten. Als CDA-fractie gaan we aandacht vragen voor de “vindplaatsen” van mensen die hulp kunnen gebruiken met (weer of beter) leren lezen en schrijven. Van ouderenadviseur tot gezinscoaches van taalvrijwilliger tot werkgevers. Want ook deze groep is echt belangrijk; de helft van alle laaggeletterden is gewoon aan het werk.

Maar er is meer nodig. De overheid en alle aan de overheid verbonden partijen moeten de hand in eigen boezem steken. Want hoe toegankelijk is de overheid zelf? De overheid moet zorgen voor eenvoudige en duidelijke taal en een lees-me-voor functie. En om de nog steeds grote groep mensen zonder computer en smartphone van dienst te zijn moet de overheid dus ook gewoon per telefoon bereikbaar zijn. Want de overheid is er namens en voor ons, voor iedereen!

Marlou Absil, Statenlid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.