17 november 2017

Woningmarkt op slot? Voet van de rem!

Peel en Maas, beleef de ruimte! Ook bij wonen! Dat is wat anders dan voorlopig alle nieuwe aanvragen in de ijskast stoppen! Zo ervaren diverse mensen die plannen hebben voor woonvormen waar nú vandáág vraag naar is, het antwoord dat ze nu krijgen van de gemeente. Dat moet anders en dat kán anders!

Wij horen als CDA heel veel van deze geluiden. Zeker ook op de door ons gehouden, drukbezochte forumavond Wonen eerder dit jaar in september. Burgers en professionals waren het er over eens: vraag en aanbod matchen niet! We horen dat jongeren vertrekken omdat ze geen betaalbare woning in hun eigen dorp kunnen vinden. We horen dat er aan appartementen voor jongeren en ouderen een gebrek is. We weten ook dat er een heleboel woonplannen zijn met woningen die nu niet meer gevraagd worden. Pak daarbij dat de gemeente zich moet houden aan de afkondiging van de provincie dat in de voorgenomen woningplannen flink geschrapt moet worden. Toch vinden wij als CDA dat niets doen geen optie is.

Ontkennen wij de krimpsignalen en prognoses? Nee! We willen ze wel steeds tegen het licht houden van de ontwikkelingen van nu. Er zullen op korte termijn al meer arbeidskrachten nodig zijn in deze regio, meer dan we zelf kunnen invullen. Deze mensen willen ook een dak boven hun hoofd. Daarom vinden wij dat er juist ruimte geboden moet worden voor kleinschalige initiatieven in onze kernen die wél een oplossing bieden voor die woonvormen waar nu vraag naar is.

Gelukkig heeft het gemeentebestuur vorige week in een brief gemeld de bestaande mogelijkheden weer op te willen gaan pakken. Wij doen er nog een schepje boven op en hebben het college van BenW opdracht (motie) gegeven snel via extra pilots in de kernen deze stagnatie te stoppen. Deze opdracht is door de wethouder overgenomen en werd door bijna alle partijen in de gemeenteraad gedeeld en ondersteund.

Wim Hermans, Rob Wanten, Peter Nouwen,
Raadsleden CDA Peel en Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.