27 april 2021

Zorgen voor elkaar, door elkaar

Zorgen voor elkaar, door elkaar 

Het CDA ziet graag dat mensen zo lang mogelijk comfortabel kunnen wonen in hun eigen omgeving. Daar waar je bent geworteld. Wij denken dit te kunnen bereiken door gemeenschappen zelf meer verantwoordelijkheid te geven. Verantwoordelijkheid over wat mensen nodig hebben, op welke manier hier het beste invulling aan gegeven kan worden en welke inspanning mensen hiervoor willen leveren. We hebben dan ook ‘ja’ gezegd tegen het raadsvoorstel ‘Toekomst Hulp bij het huishouden’. Hierdoor kunnen tien dorpen in Peel en Maas zelf de hulp in het huishouden regelen. De gemeente ondersteunt met subsidie. Het al dan niet deelnemen van dorpen aan deze zogenaamde dorpsvoorziening is een vrije keuze geweest. Het is een stap, waarbij de regie niet meer bij de gemeente ligt (dit noemen we een algemene voorziening), maar het eigenaarschap, de regie en uitvoering in handen zijn van groepen burgers. Een dorpsvoorziening. Dorpsgenoten spannen zich in om gezamenlijk, voor elkaar, de juiste zorg te leveren. Op dit moment nog alleen voor hulp in de huishouding, maar in de toekomst misschien voor meer zorgvragen. Dorpsondersteuners zijn de spin het web en gaan gesprekken met inwoners aan. Een stukje persoonlijk contact met iemand die weet wat er speelt en verschillende (zorg)vragen samen kan brengen. Zo zetten we weer een stapje dichterbij de zorgvrager. We gaan nieuwe wegen bewandelen om invulling te geven aan de zorg voor elkaar. Anders dan anders en met nog vele hobbels te nemen, maar op platgelopen paden, bloeien zelden de mooiste bloemen.

Vivian Moonen en Lon Caelers-Bos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.