De kracht van groen

De kracht van groen 

Groen

Vitamine G. Dit staat voor de positieve effecten van groen op onze gezondheid. We zijn trots op onze groene gebieden in en rondom de kernen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Groen en water zorgen voor een prettige, leefbare buurt. Groenere schoolpleinen zijn belangrijk omdat het een gunstig effect heeft op het concentratievermogen van kinderen.

Groen is economie

Bij een sterke economische ontwikkeling hoort ook een vitaal landelijk gebied dat toekomst bestendig is. Tevens heeft de ondernemer in het buitengebied een belangrijke rol in het landschappelijk beeld van ons gevarieerde buitengebied.

Agro-business

Het CDA wil de agrarische ondernemer de kans geven om het buitengebied te beheren. Het nieuwe bestemmingsplan geeft agrarische ondernemers duidelijkheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij willen niet vinken maar vonken: geen verstikkende regelgeving.
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de zorgboerderij, kamperen bij de boer en andere nieuwe ontwikkelingen zoals teelt ondersteunende voorzieningen, verwaarden op het eigen bedrijf krijgen ruimte om verder te groeien in evenwicht met groene omgeving. Bij nieuwer of groter hoort beter.

Toerisme

De regio Noord-Limburg is toeristisch gezien een erg aantrekkelijk gebied waar agro en natuur goed samen gaan. Maar onze prachtige natuur en afwisselend landschap is lang niet bij iedereen bekend. Wandelen, fietsen en culinair genieten kan in Peel en Maas volop. Wij willen daarom ook de ondernemers in toeristische sector extra ruimte geven om ons vitale landelijk gebied (inclusief de maas) te benutten voor een verdere duurzame economische ontwikkeling. Ook de koppeling van toerisme aan onze historische cultuur biedt extra kansen.

Groen is beleving

Onze gemeente kent vele groene parels. Het CDA is trots op onze groene gebieden in en rondom de kernen. Mensen in een groene omgeving voelen zich prettiger. Het geeft hen vaak extra lucht, letterlijk en figuurlijk. Groen en water zorgen voor prettige en meer leefbare buurten. Niet alleen ons mooie buitengebied, maar ook het groen en de parken binnen de dorpskernen mogen er zijn en maken het aantrekkelijk om in de gemeente Peel en Maas te wonen (bv. het nieuwe kasteelpark in Kessel, het Ringovenpark in Panningen en de groene herinrichting van het centrum van Maasbree).

Het CDA wil daarom de komende jaren extra investeren in de groene parels zowel in de dorpskernen als in het buitengebied. Wij willen zuinig zijn op onze landbouwgrond buiten de woonkernen. Met name in de woonkernen is meer evenwicht nodig tussen rood (bebouwing), groen (openbaar en privégroen) en blauw (water).

Er komt ook meer ruimte voor bewoners, bedrijven en verenigingen om openbaar groen te verzorgen. De gemeente gaat de woonvisie bijstellen waar met name duurzaamheid, groen en water de aandacht krijgt. Dit willen we doen voor de nieuwe woonvisie na 2020. Voor de huidige woonvisie gaan we kijken welke aanpassingen mogelijk zijn. Bestaande afspraken worden in deze gerespecteerd.

Groen is toekomst

Zonder natuur kunnen wij niet leven. Een gezond milieu is niet alleen noodzakelijk om te overleven, het heeft ook invloed op ons welzijn en onze welvaart. Het CDA wil onze natuur en milieu daarom behouden en beter beschermen. Voor ons en voor onze kinderen. Duurzaam gedrag van bewoners, bedrijven en overheden willen we daarom belonen. Binnen onze eigen gemeente is afvalscheiding daarvan een voorbeeld. Ook het stimuleren van energieneutraal wonen is een voorbeeld.

Het CDA gaat daarom de komende jaren de kracht van het groen in Peel en Maas verder versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.