Zorg

Duurzaam zorg voor elkaar

Samen leven betekent omzien naar elkaar, mensen ondersteuning bieden waar dat nodig is.

Zowel de landelijke als de provinciale overheid hebben aangekondigd de verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdhulp, werk en langdurige zorg over te dragen aan de gemeente. Op dit moment bestaat er nog geen duidelijkheid over hoe deze verantwoordelijkheden precies overgedragen worden en welke budgetten hier bij horen. Echter, in een tijd van economische crisis, bezuinigingen en een ouder wordende bevolking kunnen we er van uit gaan dat het budget bij lange na niet toereikend zal zijn.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden moeten we het in de toekomst anders aanpakken en nu keuzes maken. Het CDA wil zoveel mogelijk zorg en ondersteuning kwalitatief in stand houden. Dat kan alleen als we kiezen voor zorg voor elkaar, solidariteit en er als overheid voor te staan dat we zorg en ondersteuning leveren voor diegene die dat (tijdelijk) nodig hebben. Voor een aantal taken zal er een steeds groter beroep worden gedaan op zorgvrijwilligers naast professionals. Op andere gebieden zullen we als lokale overheid meer dan ooit zorg, steun en bescherming moeten leveren.

Het CDA Peel en Maas gelooft erin dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom kiezen we voor het investeren in verantwoord en gezond gedrag en voldoende mogelijkheden om te bewegen

Zorgen

Er moet een verschuiving plaats vinden waarbij je in de eerste plaats zorgt voor jezelf en we samen zorg hebben voor elkaar waar dat nodig is en kan. Wij staan er voor dat er een vangnet blijft voor diegenen die hun eigen zorg niet kunnen organiseren. Zo kunnen we in de toekomst blijven vertrouwen op de betaalbaarheid van professionele zorg.

Zorgen voor jezelf

Het CDA stimuleert vitaliteit met een gezonde levensstijl en ontmoedigt een ongezonde leefstijl tijdens het gehele leven. Ouder worden zie je aankomen. Zaken als huishouding, aanpassingen in huis en vervoer zijn dan niet direct taken die door de gemeente bekostigd moeten worden. Omdat je ouderdom ziet aankomen en omdat je weet dat dit beperkingen op kan leveren, verwachten we dat mensen zelf maatregelen treffen.

Samen zorgen

Samen kun je meer. Met betrekking tot opvoedvragen, opgroeivragen, dagopvang voor ouderen en kwetsbare inwoners laten we meer over aan initiatieven van vrijwilligers. Professionals krijgen dan meer ruimte voor opvang en zorg waar vrijwilligers niet toereikend zijn.

Vertrouwen op zorg

Kwaliteit van leven maar ook bescherming van onze meest kwetsbaren staat voorop. Iedereen moet kunnen vertrouwen op zorg en maatwerk voor uitzonderingssituaties. De medische zorg moet je overlaten aan professionals die daarvoor opgeleid zijn.<s></s>

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.