22 november 2018

Inbreng begroting

Afgelopen donderdag spraken we in de raad over de begroting voor 2019. Als CDA hebben we aandacht gevraagd voor:
- Communicatie met en naar burgers toe 
- Mantelzorgers en de invoering van het mantelzorgcompliment
- Het opzetten van een project waarbij jongeren en ouderen met elkaar in gesprek komen om zo te werken aan begrip en respect voor elkaar
- Mogelijke ‘witte vlekken’ op de routeplanners van hulpdiensten
- Mogelijkheden om weer te kunnen bouwen nu de Provincie ruimte biedt
- Projecten in het kader van 75 jaar bevrijding
- Rattenoverlast in de Schilterstraat en Kloosterstraat
- Heldere doelen voor de IBA projecten Leisure Lane, gebiedsontwikkeling ZLSM en Oerland van Kalk
- Het opstellen van een infographic over de begroting, zodat iedereen in één oogopslag kan zien waar we als gemeente geld aan uitgeven.

We hebben 2 moties van treurnis gesteund die waren ingediend omdat:
1. Er geen duidelijke uitleg kwam over de lening van € 5 miljoen die we hebben opgenomen én de sluitpost van de begroting een schuld van maar liefst € 7,5 miljoen bedraagt, waarover het hoe, wat en waarom onduidelijk bleef. 

2. Het college niks heeft geleerd van de schildering van de Pleibrug. Er wordt op dit moment een kunstwerk ontworpen dat mogelijk € 100.000,- gaat kosten zonder de burgers hierbij te betrekken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.