15 januari 2019

Schriftelijke vragen aanhoudende diefstallen begraafplaats Simpelveld

Vanochtend stelde ons raadslid Mariska Werrij-Wetzels schriftelijke vragen aan het College in verband met de aanhoudende diefstallen op de begraafplaats in Simpelveld. 

Geacht college van B&W,

Sinds een jaar of twee verdwijnen er met grote regelmaat allerlei voorwerpen van het kerkhof in Simpelveld. Al het denkbare dat nabestaanden bij het graf van een overledene plaatsen om hem of haar te gedenken verdwijnt; bloemen, kaarsen, knuffels, beeldjes, lantaarns etc. Er wordt regelmatig aangifte gedaan door getroffenen, maar tot op heden is er nog geen verdachte in de kraag gevat. Sinds medio 2018 wordt het kerkhof ’s nachts afgesloten, maar ook dat lijkt weinig te helpen. Zowel voor de kerstdagen als afgelopen vrijdagochtend was het helaas wederom raak.
De CDA-fractie vindt het onbestaanbaar dat nabestaanden na het verlies van een dierbare keer op keer geconfronteerd worden met het verdwijnen van spullen bij het graf en heeft daarom de volgende vragen aan het College:

1.      Hoe vaak is er sinds januari 2017 aangifte gedaan van diefstal van bij het graf geplaatste voorwerpen, dan wel van vernielingen aan een grafsteen?
2.      Zijn er uit de aangiften patronen te herleiden die iets zeggen over de tijdstippen van de ontvreemdingen?
3.      Welke terugkoppeling hebben de mensen die aangifte hebben gedaan ontvangen van de gemeente, dan wel vanuit politie?
4.      Wat heeft het College het afgelopen jaar ondernomen om toezicht bij het kerkhof te verscherpen en diefstal tegen te gaan?
5.      Zijn er in de afgelopen jaren ook aangiften van diefstal op het kerkhof in Bocholtz gedaan?
6.      We hebben vernomen dat er vrijwilligers worden gezocht die het kerkhof willen openen en sluiten. Nabestaanden betalen echter fors om een graf een aantal jaren te mogen behouden. Ziet het College een mogelijkheid om dit niet van vrijwilligers af te laten hangen, maar te zorgen voor zekerheid en dit mogelijk via de buitendienst te laten lopen?
7.      Is het College bereid om maatregelen te nemen die de pakkans van de dieven vergroten? Denk aan het opnieuw installeren van camera’s, intensievere surveillance rondom het kerkhof, zowel binnen als buiten de openingsuren en het formeren van een wijkteam dat een oogje in het zeil kan houden?

Namens CDA Simpelveld-Bocholtz

Mariska Werrij-Wetzels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.