01 februari 2019

Schriftelijke vragen aanleg trottoirs De Pomerio

Deze week stelden wij schriftelijke vragen over de nog niet gerealiseerde trottoirs in De Pomerio in Bocholtz.

Geacht college van B&W,

In De Pomerio in Bocholtz zijn afgelopen jaar vier nieuwe huizen gebouwd  <huisnummers 7-9-11-13>.  Al vanaf oktober 2018 vragen de bewoners bij de gemeente wanneer het trottoir voor de huizen gemaakt wordt. Tot op heden hebben ze hier nog geen duidelijk antwoord op gekregen. Aangezien voor de inritten van de huizen een obstakel uitsteekt (zie bijlage foto) kunnen bewoners niet volledig gebruik maken van hun inrit.

 Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen aan het College:

1.      Wat is de reden waarom het trottoir in De Pomerio nog niet is aangelegd?
2.      Welke afspraken heeft de gemeente in het verleden gemaakt over het aanleggen van infrastructuur zoals het trottoir in het bouwplan Groeneboord? 
3.      Is het College het met het CDA eens dat bewoners nu lang genoeg hebben gewacht op de aanleg van het trottoir en dat op korte termijn hiertoe moet worden overgegaan?

De CDA-fractie heeft vernomen dat de gemeente zelfs 2020 als moment van aanleg zou hebben genoemd.

4.      Klopt die veronderstelling? Zo ja, hoe kan het dat er niet eerder tot aanleg wordt overgegaan? Zo nee, op welke termijn verwacht het College dan wél tot aanleg over te gaan?
5.      Op welke wijze wordt er met de nieuwe bewoners gecommuniceerd over de aanleg van het trottoir?

Namens CDA Simpelveld-Bocholtz
Mariska Werrij-Wetzels
Marjo Brouns-Vaessen
Jo Ernes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.