15 december 2021

Bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg aangenomen

Vanavond werd het Bestemmingsplan Klooster Sint Agnetenberg in de gemeenteraad besproken. Ons raadslid Fred den Rooijen voerde tijdens de behandeling van dit agendapunt het woord. De CDA-fractie stemde in met het betreffende bestemmingsplan, waardoor er veertig nieuwe woningen in het stadscentrum van Sittard worden gerealiseerd.

Wat de Helenakapel betreft hebben wij uiteraard kennis genomen van de inspraakreacties. De bestemming ‘wonen’ wordt niet door iedereen gedeeld. Men vreest aantasting van het historisch interieur. De buitenkant blijft echter hoe dan ook intact. Hier rust namelijk bescherming op via de Erfgoedwet.

De eigenaar hebben wij opgeroepen om de nu nog dichtgemetselde ramen weer in oude staat terug te brengen. Volgens onze informatie zou hij daartoe bereid zijn. De kapel staat sinds 2008 leeg en is aan de eredienst onttrokken. De kapel was bovendien overigens een kloosterkapel en niet openbaar toegankelijk.

Tijdens de onlangs gehouden kijkdagen bleek dat het monument in slechte staat verkeert. De kapel is dus meer gediend met een herbestemming. De huidige eigenaar heeft zich bereid verklaard om dat te doen in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Tevens is hij bereid om de kapel op Open Monumentendag voor belangstellenden open te stellen. De bijbehorende voormalige kloostertuin wil hij daarnaast zelfs dagelijks openstellen.

De kapel ongebruikt laten komt het monument niet ten goede. Aankoop door de gemeente is in strijd met het gemeentelijk accommodatiebeleid. Behoud door ontwikkeling, maar na advies van de RCE en de ARK, lijkt voor ons de beste garantie te bieden voor instandhouding: het monument wordt gered en deels verfraaid. Hierover dienden wij tijdens de bespreking van het bestemmingsplan samen met een aantal andere partijen een motie in.

Het bestemmingsplan werd met een ruime meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Ook de motie werd door de raad gesteund. De realisatie van de veertig woningen vormt een positieve bijdrage aan de verlevendiging van de binnenstad van Sittard.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.