15 december 2020

Duurzame accommodaties: CDA pleit voor snelheid, zorgvuldigheid en goede communicatie

Vanavond heeft de CDA-fractie tijdens een gemeenteraadsvergadering ingestemd met het raadsvoorstel Uitwerkingsplan duurzame accommodaties. Raadslid Peter Henssen, die namens het CDA bij dit agendapunt het woord voerde, concludeerde in een stemverklaring: “Goed dat er nog gesprekken gevoerd gaan worden en wij op dit moment geen besluit nemen.”

Het raadsvoorstel had betrekking op het proces en betrof dus een procesvoorstel; door het college vooraf meegestuurde ‘denkrichtingen’ per accommodatie heeft de raad louter ter kennisname aangenomen. Met beheerders en gebruikers van locaties vinden nog vóór definitieve besluitvorming gesprekken plaats!

In het verdere verloop van het proces acht het CDA snelheid, zorgvuldigheid, goede communicatie en betaalbaarheid belangrijk. Bovendien is het CDA akkoord met het instellen van een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.