31 januari 2023

De CDA-fractie laat geen huishoudens in de kou staan!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 januari jl. voerde fractievoorzitter Patrick Brouwers het woord over, de door de raad besloten, tijdelijke tegemoetkoming voor inwoners met stijgende energielasten. Burgerlid Tom Vranken nam deel aan de voorbereidende ronde over dit thema.   

Patrick benadrukte tijdens de raad nog eens dat veel huishoudens hard worden geraakt door stijgende energiekosten en de hoge inflatie. Het doel van dit raadsstuk is ervoor zorgen dat er géén huishoudens in financiële problemen komen door de stijgende energielasten en hierdoor bijvoorbeeld in de schulden terecht komen. In de vierde programmarapportage heeft de raad hiervoor al eerder middelen gereserveerd.

Ook gaf Patrick aan dat de CDA-fractie erg tevreden is over deze tegemoetkoming mede omdat er via maatwerk gekeken kan worden hoe huishoudens een bepaalde tegemoetkoming kunnen krijgen. Het persoonlijk gesprek met de aanvrager is erg belangrijk. Zo wordt er namelijk gekeken, samen met de aanvrager, naar zijn of haar individuele situatie. Vragen als: ‘wat is het verbruik en de hoogte van het voorschot?’ en ‘welke maatregelen heeft u al getroffen?’ scheppen duidelijkheid over de huidige thuissituatie van de aanvrager. Het inzetten van het netwerk van maatschappelijke partners en/of de energiecoach om zo, indien gewenst, de aanvrager te ondersteunen werd ook nog eens benadrukt door Patrick.

Iedereen die duidelijk aantoonbaar moeite heeft om de stijgende energielasten te betalen kan voor deze tijdelijke tegemoetkoming in aanmerking komen. De communicatie naar de inwoners toe over deze tegemoetkoming is belangrijk. Het grootste aandachtpunt wat betreft de communicatieaanpak is het überhaupt bereiken van deze doelgroep. Het proactief opzoeken van deze doelgroep is voor het CDA essentieel. Patrick deed dan ook een oproep aan alle inwoners van Sittard-Geleen om er voor elkaar te zijn en mensen in de eigen omgeving op deze tegemoetkoming te attenderen zodat men de hulp krijgt die men nodig heeft! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.