16 december 2020

Groen licht voor vernieuwbouw Glanerbrook

Na vijf jaar discussiëren in de gemeenteraad stemt het CDA Sittard-Geleen in met de centrale ver(nieuw)bouw van het zwem- en schaatscomplex Glanerbrook te Geleen. Niet alleen een ijshal, een recreatief 50m-zwembad, twee sporthallen, een fitnessruimte en het 'Glanerbloempje', maar ook een overdekte wielerbaan en een 400m-schaatsbaan worden vóór 2025 gerealiseerd. En dit alles energieneutraal! Tevens wordt bekeken of een ontmoetingsruimte voor de buurt in het complex kan worden gehuisvest. Voor de gezondheid van onze burgers, de aantrekkelijkheid van onze stad, de verenigingen en sportstad Sittard-Geleen als geheel is dit alles tezamen een fantastisch besluit. Marcel Mastenbroek voerde namens het CDA het woord.

Ondanks het mooie besluit heeft het CDA bij monde van woordvoerder Mastenbroek aandacht gevraagd voor het draagvlak en een goede communicatie met de omwonenden en de verenigingen van Glanerbrook. Een motie van het CDA en GroenLinks om de raad nog vóór de zomer over de inspanningen van het college met betrekking tot het verkrijgen van externe financiering te informeren is bovendien unaniem door de raad aangenomen. Op dat moment wordt de raad ook geïnformeerd over de uitkomsten van een second opinion. Toegezegd is om – gelet op de hoge projectkosten – het programma van eisen nogmaals financieel door te rekenen (het zogenaamde go-/no-go-moment). "Met andere woorden: het licht voor de vernieuwbouw staat op groen, maar er is wel sprake van ‘trajectcontrole’", zo vat indiener van de motie Mastenbroek het samen.

ESCS-locatie

De ontwikkelingen rondom het voormalig ESCS in Sittard worden door het CDA op de voet gevolgd. Aantasting van de ‘groene long’ en natuurgebied de Schwienswei moet worden voorkomen. Zwembad De Nieuwe Hateboer blijft via de gemeente tot minimaal 2024 geopend. Daarna is een eventuele nieuwe eigenaar aan zet.

Het Anker

Het CDA wilt het totale sportcomplex waar Het Anker onderdeel van uitmaakt graag integraal bekijken, maar pas nadat er goed overleg met de verenigingen heeft plaatsgevonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.