10 november 2021

Begroting 2022 gemeente Sittard-Geleen: de inbreng van het CDA

Gisteren werd de begroting van de gemeente Sittard-Geleen voor 2022 in de gemeenteraad besproken. Onze fractievoorzitter Patrick Brouwers voerde tijdens de behandeling van dit agendapunt het woord. 

Patrick ging in zijn inbreng in de 1ste termijn onder andere in op de reparatie van de verhoging van de OZB-belasting voor woningen voor 2022 en 2023, waardoor huiseigenaren niet geconfronteerd worden met de vorig jaar besloten lastenverhoging van 2,5% . Ook ging hij in op het tot kostendekkend afbouwen van de hondenbelasting voor dezelfde jaren.

Verder werd het mkb in onze gemeente niet vergeten: om verder vorm te geven aan het herstel van bedrijven als gevolg van de coronacrisis wordt er een half miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleringsfonds. In 2022 blijft er dus een coronabuffer om bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen beschikbaar.

De CDA-fractie zou het liefste zien dat er structurele maatregelen tot lastenverlaging worden doorgevoerd. De fractie realiseert zich echter dat het actuele begrotingsbeeld dat nu nog niet toelaat. Alsnog riep onze fractievoorzitter het college op om er alles aan te doen om de lastenverlaging bij zowel de OZB-belasting voor woningen en de hondenbelasting ook voor 2024 en 2025 in te zetten.

Het CDA vindt het verder een goede zaak dat er in de begroting geld wordt vrijgemaakt voor veiligheid, duurzaamheid, wonen, jongeren en het waardering hebben voor jeugd die zich maatschappelijk inzet, mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien staat de fractie positief tegenover het vrijmaken van geld voor aandacht voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, stedelijke ontwikkeling en de centra, cultuur en sport.

Als laatste legde de CDA-fractie middels een motie de nadruk op het promoten van het mijnverleden van Geleen. In 2022 is het 55 jaar geleden dat Staatsmijn Maurits in Geleen gesloten werd. De motie werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Bent u benieuwd naar de volledige inbreng van de CDA-fractie in de eerste termijn? Lees de tekst van onze fractievoorzitter dan hier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.