12 november 2021

Meer aandacht aan lokale historie: zichtbaar maken van mijnverleden

Fractievoorzitter Patrick Brouwers heeft afgelopen woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Sittard-Geleen een motie over het promoten van het mijnverleden ingediend. Het rijke mijnverleden heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het stadsdeel Geleen. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen!

De CDA-fractie wil meer aandacht geven aan de lokale historie. Dit zorgt voor verbinding tussen inwoners van onze gemeente. Bovendien zorgt het voor meer aantrekkingskracht voor toeristen. Tussen inwoners en verenigingen vinden op dit moment al diverse overleggen plaats. Ook de gemeente moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. 

Het loongebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits is een van de weinig overgebleven zichtbare gebouwen van het mijnverleden van Geleen. Dit gebouw moet een meer concretere bestemming krijgen.

De CDA-fractie roept het college op om het zichtbaarder maken van het mijnverleden in Sittard-Geleen te blijven continueren en, in samenwerking met diverse bewonersinitatieven en verenigingen die erfgoed nog prominenter op de kaart willen blijven zetten, te beginnen met de verhaallijn in het kader van het expierence center van Visit Zuid-Limburg.

Niet op de laatste plaats roept het CDA het college op om specifiek aandacht te schenken aan het feit dat het in 2022 precies 55 jaar geleden is dat de Staatsmijn Maurits in Geleen gesloten werd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.