16 november 2020

Peter Henssen en Jan Dols bevragen college over Bie Os

De afgelopen jaren is er hard aan een fusie tussen de streekomroepen Start uit Sittard-Geleen en LOS uit Stein gewerkt. Met de oprichting van Bie Os is deze fusie op 1 januari van dit jaar een feit geworden. 

Vorige week maakte De Limburger melding van ‘ruis op de zender’ bij de nieuwe streekomroep. Vrijwilligers zouden uit onvrede opstappen of op straat worden gezet als zij zich kritisch over het gevoerde beleid uitlaten. De leiding van Bie Os geeft op haar beurt aan zich niet te herkennen in de kritiek. “Het meegaan in een moderner medialandschap vereist een professionelere en structurelere mindset”, zo redeneert zij.

De CDA-fractie is geschrokken van het betreffende artikel. Om die reden hebben raadsleden Peter Henssen en Jan Dols, namens de fractie, vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. 

Henssen en Dols vragen het college onder andere of het, samen met Beek en Stein, met de streekomroep overlegt om de beschreven onrust te bespreken. Ook vragen de twee raadsleden welke voorwaarden de gemeente Sittard-Geleen heeft gekoppeld aan de verstrekte subsidie en welke invloed gemeenten hebben op de werkwijze van de omroep. 

De Geleners zijn bovendien benieuwd of de in het artikel gesignaleerde teruggang van het aantal vrijwilligers de continuïteit van de programmering en de zendtijd nog in voldoende mate waarborgt. Ook vragen zij wat de gevolgen zijn van het al dan niet in voldoende mate functioneren van het PBO (Programmabeleid Bepalende Orgaan). De mediawet ziet het PBO als een essentieel orgaan. Als laatste vragen de CDA’ers hoe de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein de voortgang van het fusieproces bewaken en of de bedrijfsmatige ontwikkeling steun heeft van betreffende gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.