30 december 2021

Toch blikvangers bij Fortuna-stadion

Vorig jaar pleitten onze fractievoorzitter Patrick Brouwers en ons raadslid Wim Clerx voor het plaatsen van 'blikvangers' bij afvalhotspots. Hoewel het college hier aanvankelijk niet bevestigend op reageerde, zijn er inmiddels toch op Bedrijvenstad Fortuna blinkvangers geplaatst.

Reden voor het college om af te wijken van de eerdere beoordeling is recent onderzoek naar de structurele problemen met zwerfvuil op het bedrijventerrein in de omgeving van het Fortuna-stadion. Hoewel het nog om een proef gaat, zijn onze raadsleden verheugd over het plaatsen van de blikvangers. Zij constateerden dat het in de buurt van het stadion voor een groot deel zwerfafval van de nabijgelegen McDonald's betreft.

Om het zwerafvalprobleem definitief op te lossen zal er echter vooral bij de probleemveroorzakers een gedragsverandering moeten plaatsvinden. De gemeente kan dit probleem niet alléén oplossen, maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen ervan.

Het gebruik van afvalbakken in het gebied, waaronder de blikvangers, wordt de komende maanden geëvalueerd. Of de blikvangers blijven staan is afhankelijk van de uitkomsten het betreffende onderzoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.