De CDA fractie spreekt haar waardering uit naar Groen Links, PVV, D66 en PvdA voor het door hen genomen initiatief om te bezien of CDA en GOB in een nieuwe coalitie met elkaar  zouden kunnen worden verbonden. Het advies dat door hen is uitgebracht is helder en transparant.

De door het GOB en voormalig Vernieuwingsblok aangekondigde verandering van bestuursstijl bleek in de afgelopen periode niet het beoogde resultaat te hebben. Vanaf het moment dat de coalitie – waarvoor het CDA bij de formatie in 2018 door de coalitiepartijen werd uitgesloten - haar meerderheid verloor op 4 juli 2019 heeft het CDA het standpunt ingenomen dat daarvoor door het GOB politieke verantwoordelijkheid diende te worden genomen, met name door haar partijleider en wethouder van financiën Pieter Meekels.


Het college bleef in weerwil van het verlies van de meerderheid zitten. Het CDA heeft van meet af aan duidelijk gemaakt dat zij niet kon worden aangesproken op het probleem dat in de coalitie was ontstaan. Bij het oplossen van het probleem wilde het CDA alleen een rol nemen, indien door het GOB en in het bijzonder door bestuurder Meekels in de uitoefening van zijn ambt, de politieke verantwoordelijkheid zou worden genomen, zodat met een schone lei aan de formatie van een nieuw college kon worden begonnen. Dat is niet gebeurd. 

Het CDA acht het niet opportuun om zelf het voortouw bij een formatie te nemen. Daarmee wordt het politieke veld verder uit elkaar gespeeld, hetgeen zeker niet in het belang van de stad is. 

 

Andries Houtakkers, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.